Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/98/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-10-29 12:39:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? III - bud. nr 6
2013-10-29 12:38:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2013-10-29 12:38:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? I - bud. nr 1
2013-10-29 12:38:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? II - bud. nr 3
2013-10-29 12:36:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-10-29 12:35:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/98/IW/132013-10-292013-11-13 11:00:00 × Roboty remontowe w budynkach nr 1, 3 i 6 w kompleksie wojskowym w Toruniu ul. Sobieskiego - wyprowadzenie przewod??w wentylacji grawitacyjnej ponad dachwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy