Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu PW/05/IW/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-08-26 12:03:00
×
2011-09-08 10:30:00
2011-09-08 11:00:00
Odpowied?? nr 1 na pytania
2011-08-04 10:48:00
×
2011-09-08 10:30:00
2011-09-08 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2011-07-29 12:46:00
×
2011-09-08 10:30:00
2011-09-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1PW/05/IW/112011-07-292011-09-08 11:00:00 × Zakup oprogramowania antywirusowego zwi?zany z rozbudow? centralnej ochrony antywirusowej opartej o serwer ePolicy Orchestratorwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy