Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu PW/06/IW/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-09-20 14:08:00
×
2011-09-26 10:30:00
2011-09-26 11:00:00
ODPOWIED? NA PYTANIA NR 2
2011-09-19 14:25:00
×
2011-09-26 10:30:00
2011-09-26 11:00:00
ODPOWIED? NA PYTANIA NR 1
2011-09-12 11:57:00
Tak
2011-09-26 10:30:00
2011-09-26 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2011-09-07 10:58:00
×
2011-09-15 10:30:00
2011-09-15 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2011-09-07 10:56:00
Tak
2011-09-15 10:30:00
2011-09-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1PW/06/IW/112011-09-07
2011-09-26 11:00:00
Tak
??wiadczenie us??ugi satelitarnej transmisji danych meteorologicznychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy