Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu PW/15/IW/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-10-18 12:10:00
×
2011-11-03 10:30:00
2011-11-03 11:00:00
Kosztorys rob??t elektrycznych
2011-10-18 12:09:00
×
2011-11-03 10:30:00
2011-11-03 11:00:00
Kosztorys rob??t budowlanych
2011-10-18 12:09:00
×
2011-11-03 10:30:00
2011-11-03 11:00:00
Kosztorys rob??t sanitarnych
2011-10-18 12:07:00
×
2011-11-03 10:30:00
2011-11-03 11:00:00
SIWZ
2011-10-18 12:06:00
×
2011-11-03 10:30:00
2011-11-03 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1PW/15/IW/112011-10-182011-11-03 11:00:00 × Remont sanitariat??w w budynku nr 97 na terenie JW 4620 przy ul. Ok??lnej w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy