Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu PW/16/IW/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-10-25 09:30:00
×
2011-11-07 10:30:00
2011-11-07 11:00:00
SIWZ
2011-10-25 09:29:00
×
2011-11-07 10:30:00
2011-11-07 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1PW/16/IW/112011-10-252011-11-07 11:00:00 × Zakup i dostawa laptop??w oraz zestaw??w mikrokomputerowych przeno??nych o zwi?kszonej odporno??ci z dodatkowym dyskiem o pojemno??ci 500GBwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy