Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu PW/18/IW/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-11-07 09:51:00
×
2011-11-15 10:30:00
2011-11-15 11:00:00
kosztorys nak??adczy budynek nr 97
2011-10-28 12:27:00
×
2011-11-15 10:30:00
2011-11-15 11:00:00
SIWZ
2011-10-28 12:26:00
×
2011-11-15 10:30:00
2011-11-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1PW/18/IW/112011-10-282011-11-15 11:00:00 × Remont budynku nr 97-parter- na terenie JW 4620 przy ul. Ok??lnej w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy