Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu PW/22/IW/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-12-23 09:48:00
×
2012-01-03 10:30:00
2012-01-03 11:00:00
Modyfikacja SIWZ
2011-12-22 11:20:00
×
2012-01-03 10:30:00
2012-01-03 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2011-12-22 11:20:00
×
2012-01-03 10:30:00
2012-01-03 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1PW/22/IW/112011-12-222012-01-03 11:00:00 × Swiadczenie uslug zdrowotnych w zakresie medycyny pracywięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy