Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/02/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-03-19 14:55:00
Tak
2012-04-04 10:00:00
2012-04-04 11:00:00
zmiana terinu otwarcia ofert
2012-03-09 09:13:00
Tak
2012-03-20 10:00:00
2012-03-20 11:00:00
Modyfikacja og??oszenia o przetargu
2012-02-02 08:47:00
Tak
2012-03-14 10:00:00
2012-03-14 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/02/IW/122012-02-02
2012-04-04 11:00:00
Tak
Konserwacja i naprawa ruchomych warsztat??w technicznych s??u??by czo??gowo - samochodowejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy