Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/03/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-03-07 07:58:00
Tak
2014-03-18 10:30:00
2014-03-18 11:00:00
2 Og??oszenie o zam??wieniu w dziedzinach obronno??ci i bezpiecze??stwa z za???cznikami
2014-03-07 07:56:00
×
2014-03-03 10:30:00
2014-03-03 11:00:00
2 Og??oszenie o zam??wieniu w dziedzinach obronno??ci i bezpiecze??stwa.
2014-01-29 13:46:00
×
2014-03-03 10:30:00
2014-03-03 11:00:00
og??oszenie wraz z za???cznikami po 1 modyfikacji
2014-01-28 13:30:00
×
2014-03-03 10:30:00
2014-03-03 11:00:00
og??oszenie wraz z za???cznikami
2014-01-28 13:29:00
Tak
2014-03-03 10:30:00
2014-03-03 11:00:00
Og??oszenie o zam??wieniu w dziedzinach obronno??ci i bezpiecze??stwa.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/03/IW/142014-01-28
2014-03-18 11:00:00
Tak
BADANIE LOTNICZYCH ??RODK??W BOJOWYCH NA BEZPIECZE??STWO PRZECHOWYWANIA, NIEZAWODNO??? DZIA?ANIA I OCEN? TRWA?O??CI więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy