Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/03/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-02-05 14:31:00
×
2015-03-10 11:00:00
2015-03-10 10:30:00
OG?OSZENIE O ZAM??WIENIU WRAZ Z ZA??CZNIKAMI
2015-02-05 14:29:00
×
2015-03-10 11:00:00
2015-03-10 10:30:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/03/IW/152015-02-052015-03-10 10:30:00 × BADANIE ??RODK??W BOJOWYCH NA BEZPIECZE??STWO PRZECHOWYWANIA, NIEZAWODNO??? DZIA?ANIA I OCEN? TRWA?O??CIwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy