Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/07/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-06-18 15:29:00
Tak
2012-06-25 09:30:00
2012-06-25 10:00:00
Modyfikacja nr 2 og??oszenia
2012-06-06 11:25:00
×
2012-06-21 09:30:00
2012-06-21 10:00:00
Modyfikacja ogloszenia
2012-06-05 13:00:00
×
2012-06-21 09:30:00
2012-06-21 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/07/IW/122012-06-052012-06-25 10:00:00 × Dostawa cz???ci zamiennych do ??mig??owc??wwięcej ×

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy