Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/08/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-03-31 14:50:00
×
2014-04-01 10:30:00
2014-04-01 11:00:00
Uniewa??nienie post?powania
2014-03-21 13:59:00
×
2014-04-01 10:30:00
2014-04-01 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania Wykonawc??w.
2014-03-20 09:26:00
Tak
2014-04-01 10:30:00
2014-04-01 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania Wykonawc??w. Zmiana terminu sk??adania i otwarcia ofert.
2014-03-12 13:07:00
Tak
2014-03-24 10:30:00
2014-03-24 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania Wykonawc??w. Zmiana terminu sk??adania i otwarcia ofert.
2014-03-04 12:52:00
Tak
2014-03-18 10:30:00
2014-03-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/08/IW/142014-03-04
2014-04-01 11:00:00
Tak
Dostawa lamp VTS-5754D5Hwięcej ×

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy