Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/14/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-10-30 12:27:00
×
2018-11-19 10:30:00
2018-11-19 10:30:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-sprostowanie
2018-10-30 12:22:00
×
2018-11-19 10:30:00
2018-11-19 10:30:00
INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA - po modyfikacji nr 1
2018-10-30 12:22:00
×
2018-11-19 10:30:00
2018-11-19 10:30:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-sprostowanie
2018-10-22 11:29:00
×
2018-11-19 10:30:00
2018-11-19 10:30:00
INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
2018-10-22 11:24:00
×
2018-11-19 10:30:00
2018-11-19 10:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/14/IW/182018-10-222018-11-19 10:30:00 × USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ OSÓB, MIENIA I PORZĄDKU NA TERENIE CHRONIONYM REALIZOWANE PRZEZ SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE (SUFO).więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy