Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/18/IW/17/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-12-18 10:06:00
×
2018-01-17 10:30:00
2018-01-17 10:30:00
Informacja dotycząca postęopowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinie oib
2017-12-18 10:04:00
×
2018-01-17 10:30:00
2018-01-17 10:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/18/IW/17/A2017-12-182018-01-17 10:30:00 × Naprawy systemu komunikacji głosowej VCS 3020Xwięcej ×

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy