Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/20/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-06-09 12:27:00
×
2014-06-16 10:30:00
2014-06-16 11:00:00
modyfikacja ogloszenia nr 3 z dnia 09.06.2014 r
2014-06-06 12:29:00
Tak
2014-06-16 10:30:00
2014-06-16 11:00:00
modyfikacja ogloszenia nr 2 z dnia 06.06.2014 r
2014-06-02 14:41:00
×
2014-06-12 10:30:00
2014-06-12 11:00:00
modyfikacja ogloszenia z dnia 02.06.2014 r
2014-05-30 12:13:00
Tak
2014-06-12 10:30:00
2014-06-12 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/20/IW/142014-05-30
2014-06-16 11:00:00
Tak
dostawa naboj??w zak????caj?cych RR-170A/AL oraz pironaboj??w BBU-35/Bwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy