Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/26/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-05-23 13:54:00
Tak
2016-06-02 11:00:00
2016-06-02 11:30:00
2016-05-23 13:52:00
×
2016-05-24 10:30:00
2016-05-24 11:00:00
zmiana tre??ci og??oszenia z dnia 23.05.2016 r.
2016-05-13 13:39:00
Tak
2016-05-24 10:30:00
2016-05-24 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/26/IW/162016-05-13
2016-06-02 11:30:00
Tak
Wykonanie napraw awaryjnych i konserwacji stacji radiolokacyjnych SKRL AVIA-W, RT-22N-3D, RT-21Mwięcej ×

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy