Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/27/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-11-02 14:49:00
×
2017-11-06 00:00:00
2017-11-06 10:30:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-11-02 14:30:00
×
2017-11-06 00:00:00
2017-11-06 10:30:00
odpowiedzi na pytania wykonawców
2017-10-11 09:40:00
×
2017-11-06 00:00:00
2017-11-06 10:30:00
INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
2017-10-11 09:35:00
×
2017-11-06 00:00:00
2017-11-06 10:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/27/IW/172017-10-112017-11-06 10:30:00 × USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ OSÓB, MIENIA I PORZĄDKU NA TERENIE CHRONIONYM REALIZOWANE PRZEZ SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE (SUFO).więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy