Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu U/30/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-12-03 13:36:00
Tak
2013-01-03 10:30:00
2013-01-03 11:00:00
Zmiana og??oszenia o zam??wieniu (zmiana terminu sk??adania i otwarcia ofert)
2012-11-06 10:15:00
Tak
2012-12-10 10:30:00
2012-12-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/30/IW/122012-11-06
2013-01-03 11:00:00
Tak
Wykonanie przegl?d??w technicznych f6 podwozia, wie??y i uzbrojenia czo??gu leopard 2a4 wraz z przywr??ceniem do pe??nej sprawno??ci technicznej w 2013 r.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy