Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/32/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-11-27 09:49:00
Tak
2014-12-16 09:30:00
2014-12-16 10:00:00
zmiana tresci ogloszenia nr 1
2014-11-27 09:37:00
Tak
2014-12-16 00:00:00
2014-12-16 10:00:00
zmiana tresci ogloszenia nr 1
2014-11-20 14:36:00
Tak
2014-12-01 09:30:00
2014-12-01 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/32/IW/142014-11-20
2014-12-16 10:00:00
Tak
Dostawa g?sienic do podwozia GM-575 urz?dzenia ZSU-23-4więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy