Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu U/35/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-09-17 14:38:00
×
2015-09-25 10:30:00
2015-09-25 11:00:00
zmiana nr 2 z dnia 17.09.2015 r.
2015-09-16 14:10:00
Tak
2015-09-25 10:30:00
2015-09-25 11:00:00
Zmiana tre??ci og??oszenia nr 1 z dnia 16.09.2015 r.
2015-09-16 14:08:00
×
2015-09-18 10:30:00
2015-09-18 11:00:00
Zmiana tre??ci og??oszenia nr 1 z dnia 16.09.2015 r.
2015-08-28 13:42:00
Tak
2015-09-18 10:30:00
2015-09-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/35/IW/152015-08-28
2015-09-25 11:00:00
Tak
Dostawa cz???ci zamiennych do ??mig??owc??w Mi-24więcej ×

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy