Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
15 listopad 2018 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu UW/01/IW/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-06-01 11:11:00
×
2011-06-14 10:30:00
2011-06-14 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1UW/01/IW/112011-06-012011-06-14 11:00:00 × ZAKUP I DOSTAWA OGUMIENIA.więcej ×

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy