Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu UW/14/IW/11/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-10-04 11:59:00
Tak
2011-10-10 09:30:00
2011-10-10 11:00:00
zmiana terminu otwarcia ofert
2011-09-20 12:54:00
Tak
2011-10-05 09:30:00
2011-10-05 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1UW/14/IW/11/A2011-09-20
2011-10-10 11:00:00
Tak
ZAKUP, DOSTAWA I MONTA?? ZASILACZY BEZPRZERWOWYCH (UPS) DLA STACJI RADIOLOKACYJNYCH NUR 12Mwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy