Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/01/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-03-17 14:25:00
×
2015-03-27 10:30:00
2015-03-27 11:00:00
odpowiedzi nr 1 na pytania
2015-02-18 09:38:00
×
2015-03-27 10:30:00
2015-03-27 11:00:00
Za???cznik nr 1 do SIWZ wymagania eksploatacyjno techniczne
2015-02-18 09:35:00
×
2015-03-27 10:30:00
2015-03-27 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2015-02-13 12:08:00
×
2015-03-27 10:30:00
2015-03-27 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/01/iw/152015-02-132015-03-27 11:00:00 × remont g????wny sprzetu samochodowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy