Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/02/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-03-23 11:11:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
odpowied?? nr 5 na pytania
2015-03-19 13:31:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 4
2015-03-04 14:08:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 3
2015-03-03 13:00:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 2 modyfikacji
2015-03-03 12:58:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 2
2015-02-23 13:03:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2015-02-23 13:02:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
odpowied?? na pytanie nr 1
2015-02-23 13:02:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
og??oszenie o sprostowaniu, zmianie og??oszenia
2015-02-17 10:23:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
SIWZ
2015-02-12 13:27:00
×
2015-03-26 10:30:00
2015-03-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/02/iw/152015-02-122015-03-26 11:00:00 × dostawa przyczep transportowych ??redniej ??adowno??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy