Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/03/iw/12/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-06-27 12:37:00
×
2012-07-18 10:30:00
2012-07-18 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 1
2012-06-27 12:34:00
×
2012-07-18 10:30:00
2012-07-18 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-06-27 12:34:00
×
2012-07-18 10:30:00
2012-07-18 11:00:00
zmiana tre??ci siwz
2012-06-26 14:40:00
×
2012-07-18 10:30:00
2012-07-18 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2012-06-21 12:35:00
×
2012-07-18 10:30:00
2012-07-18 11:00:00
odpowiedzi nr 1 na pytania
2012-06-08 10:41:00
×
2012-07-18 10:30:00
2012-07-18 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-06-05 12:49:00
×
2012-07-18 10:30:00
2012-07-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/03/iw/12/a2012-06-052012-07-18 11:00:00 × remont g????wny sprzetu samochodowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy