Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/03/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-02-26 14:32:00
Tak
2013-03-05 10:30:00
2013-03-05 11:00:00
odpowied?? nr 6
2013-02-13 13:33:00
Tak
2013-03-05 10:30:00
2013-03-05 11:00:00
odpowiedx na pytanie nr 4
2013-02-08 10:23:00
Tak
2013-03-05 10:30:00
2013-03-05 11:00:00
siwz po 4 modyfikacji
2013-02-08 10:19:00
Tak
2013-03-05 10:30:00
2013-03-05 11:00:00
informacja o zmianie terminu sk??adania i otwarcia ofert
2013-02-08 10:18:00
Tak
2013-03-05 10:30:00
2013-03-05 11:00:00
odpowied?? na pytanie 5
2013-02-08 10:17:00
Tak
2013-03-05 10:30:00
2013-03-05 11:00:00
sprostowanie og??oszenia
2013-02-04 11:02:00
×
2013-02-22 10:30:00
2013-02-22 11:00:00
siwz po 3 modyfikacji
2013-02-04 11:00:00
×
2013-02-22 10:30:00
2013-02-22 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 3
2013-01-31 08:31:00
×
2013-02-22 10:30:00
2013-02-22 11:00:00
modyfikacja siwz 2
2013-01-31 08:30:00
×
2013-02-22 10:30:00
2013-02-22 11:00:00
pytania i odpowiedzi nr 2
2013-01-25 07:53:00
×
2013-02-22 10:30:00
2013-02-22 11:00:00
modyfikacja siwz nr 1
2013-01-25 07:52:00
×
2013-02-22 10:30:00
2013-02-22 11:00:00
pytania i odpowiedzi nr 1
2013-01-15 13:12:00
×
2013-02-22 10:30:00
2013-02-22 11:00:00
oG?OSZENIE O ZAM??WIENIU
2013-01-15 13:12:00
×
2013-02-22 10:30:00
2013-02-22 11:00:00
SIWZ
2013-01-10 13:40:00
Tak
2013-02-22 10:30:00
2013-02-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/03/iw/132013-01-10
2013-03-05 11:00:00
Tak
dostawa przyczep transportowych ??redniej i du??ej ??adowno??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy