Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/03/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-04-07 13:48:00
×
2015-04-21 10:30:00
2015-04-21 11:00:00
SIWZ po 2 modyfikacji
2015-04-07 13:45:00
×
2015-04-21 10:30:00
2015-04-21 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w
2015-03-30 15:26:00
×
2015-04-21 10:30:00
2015-04-21 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2015-03-30 15:25:00
Tak
2015-04-21 10:30:00
2015-04-21 11:00:00
sprostowanie do og??oszenia
2015-03-02 10:22:00
×
2015-04-07 10:30:00
2015-04-07 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2015-02-25 14:55:00
Tak
2015-04-07 10:30:00
2015-04-07 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/03/iw/152015-02-25
2015-04-21 11:00:00
Tak
zakup i dostawa samochod??w osobowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy