Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/03/iw/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-02-27 11:51:00
Tak
2017-03-15 10:30:00
2017-03-15 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2017-02-27 11:50:00
Tak
2017-03-15 10:30:00
2017-03-15 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2017-02-27 11:50:00
Tak
2017-03-15 10:30:00
2017-03-15 11:00:00
zmiana ogłoszenia
2017-01-27 09:45:00
×
2017-03-10 10:30:00
2017-03-10 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-01-27 09:45:00
×
2017-03-10 10:30:00
2017-03-10 11:00:00
jedz p03
2017-01-27 09:44:00
Tak
2017-03-10 10:30:00
2017-03-10 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/03/iw/172017-01-27
2017-03-15 11:00:00
Tak
dostawa przyczep transportowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy