Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/06/iw/12/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-05 12:20:00
Tak
2012-09-10 10:30:00
2012-09-10 11:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2012-09-05 12:10:00
Tak
2012-09-10 10:30:00
2012-09-10 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-09-05 12:10:00
Tak
2012-09-10 10:30:00
2012-09-10 11:00:00
odpowiedz na pytanie 4
2012-09-04 14:00:00
Tak
2012-09-10 10:30:00
2012-09-10 11:00:00
siwz po modyfikacji
2012-09-04 13:39:00
×
2012-09-10 10:30:00
2012-09-10 11:00:00
przed??u??enie terminu sk??adania ofert
2012-09-04 13:34:00
Tak
2012-09-10 10:30:00
2012-09-10 11:00:00
odpowiedz na pytanie 3
2012-09-04 13:33:00
Tak
2012-09-10 10:30:00
2012-09-10 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-08-27 11:37:00
Tak
2012-09-06 10:30:00
2012-09-06 11:00:00
odpowiedz na pytania nr 2
2012-08-24 14:29:00
Tak
2012-09-06 10:30:00
2012-09-06 11:00:00
przedluzenie terminu sk??adania ofert
2012-08-24 14:27:00
Tak
2012-09-06 10:30:00
2012-09-06 11:00:00
ogloszenie o zmiane ogloszenia
2012-08-21 14:22:00
×
2012-08-29 10:30:00
2012-08-29 11:00:00
odpowiedz na pytanie nr 1
2012-08-16 14:39:00
×
2012-08-29 10:30:00
2012-08-29 11:00:00
siwz
2012-08-16 14:37:00
Tak
2012-08-29 10:30:00
2012-08-29 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/06/iw/12/a2012-08-16
2012-09-10 11:00:00
Tak
dostawa przyrz?d??w diagnostyczno-pomiarowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy