Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/07/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-01-24 14:21:00
×
2012-01-31 10:30:00
2012-01-31 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia o wszcz?ciu post?powania przetargowego
2012-01-24 14:06:00
×
2012-01-31 10:30:00
2012-01-31 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji
2012-01-24 14:03:00
Tak
2012-01-31 10:30:00
2012-01-31 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 2
2012-01-23 14:54:00
×
2012-01-26 10:30:00
2012-01-26 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2012-01-17 15:13:00
×
2012-01-26 10:30:00
2012-01-26 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-01-17 15:11:00
Tak
2012-01-26 10:30:00
2012-01-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/07/iw/122012-01-17
2012-01-31 11:00:00
Tak
ochrona fizyczna w roku 2012 kompleks??w wojskowych przez sufowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy