Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/07/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-05-21 09:45:00
×
2014-06-03 10:30:00
2014-06-03 11:00:00
odpowiedzi na pytania 3
2014-05-15 13:57:00
×
2014-06-03 10:30:00
2014-06-03 11:00:00
siwz po modyfikacji z 15.05
2014-05-15 11:57:00
×
2014-06-03 10:30:00
2014-06-03 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w 2
2014-05-13 11:29:00
×
2014-06-03 10:30:00
2014-06-03 11:00:00
Odpowiedzi na pytania wykonawc??w 1
2014-04-24 14:11:00
×
2014-06-03 10:30:00
2014-06-03 11:00:00
SIWZ
2014-04-23 10:45:00
×
2014-06-03 10:30:00
2014-06-03 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/07/iw/142014-04-232014-06-03 11:00:00 × zakup i dostawa sprz?tu prze??adunkowego i zabezpieczenia ruchu wojskwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy