Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/08/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-02-12 10:20:00
×
2016-02-18 11:30:00
2016-02-18 12:00:00
odpowiedzi na pytania 1
2016-02-12 10:20:00
×
2016-02-18 11:30:00
2016-02-18 12:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2016-02-11 10:42:00
×
2016-02-18 11:30:00
2016-02-18 12:00:00
przedmiar rob??t
2016-02-03 13:14:00
×
2016-02-18 11:30:00
2016-02-18 12:00:00
za??. nr 2 przedmiar rob??t sobieskiego 36 cz???? 2
2016-02-03 13:13:00
×
2016-02-18 11:30:00
2016-02-18 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2016-02-03 13:13:00
×
2016-02-18 11:30:00
2016-02-18 12:00:00
za??. nr 2 przedmiar rob??t sobieskiego 36 cz???? 1
2016-02-03 13:12:00
×
2016-02-18 11:30:00
2016-02-18 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2016-02-03 13:12:00
×
2016-02-18 11:30:00
2016-02-18 12:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/08/iw/162016-02-032016-02-18 12:00:00 × Remont pomieszcze?? dydaktycznych w budynku nr 16 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy