Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/09/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-08-28 12:31:00
×
2013-08-30 10:30:00
2013-08-30 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2013-08-26 13:32:00
Tak
2013-08-30 10:30:00
2013-08-30 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2013-08-26 13:24:00
×
2013-08-27 10:30:00
2013-08-27 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2013-08-23 14:38:00
×
2013-08-27 10:30:00
2013-08-27 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-08-14 11:26:00
×
2013-08-27 10:30:00
2013-08-27 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-08-14 11:24:00
Tak
2013-08-27 10:30:00
2013-08-27 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/09/iw/132013-08-14
2013-08-30 11:00:00
Tak
dostawa wyposa??enia warsztatowego s??u??by czo??gowo-samochodowejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy