Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/09/iw/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-03-23 10:39:00
×
2017-04-10 10:30:00
2017-04-10 11:00:00
nakładczy ATH
2017-03-23 10:38:00
×
2017-04-10 10:30:00
2017-04-10 11:00:00
przedmiar robót
2017-03-23 10:37:00
×
2017-04-10 10:30:00
2017-04-10 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-03-23 10:36:00
×
2017-04-10 10:30:00
2017-04-10 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-03-23 10:36:00
×
2017-04-10 10:30:00
2017-04-10 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/09/iw/172017-03-232017-04-10 11:00:00 × Remont pomieszczenia, wylanie wylewki betonowej, uzupełnienie ubytków betonu w budynku nr 122 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy