Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/10/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-04 14:18:00
×
2012-10-08 10:30:00
2012-10-08 11:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2012-10-04 14:17:00
×
2012-10-08 10:30:00
2012-10-08 11:00:00
odpowiedz na pytanie nr 2
2012-09-28 14:20:00
×
2012-10-08 10:30:00
2012-10-08 11:00:00
siwz po modyfikacji
2012-09-28 14:18:00
×
2012-10-08 10:30:00
2012-10-08 11:00:00
odpowied?? na pytanie
2012-09-20 09:50:00
×
2012-10-08 10:30:00
2012-10-08 11:00:00
siwz
2012-09-20 09:48:00
×
2012-10-08 10:30:00
2012-10-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/10/iw/122012-09-202012-10-08 11:00:00 × dostawa amunicji sportowejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy