Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/10/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-03-31 08:47:00
×
2015-04-17 10:30:00
2015-04-17 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-03-31 08:46:00
×
2015-04-17 10:30:00
2015-04-17 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-03-31 08:45:00
×
2015-04-17 10:30:00
2015-04-17 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-03-31 08:44:00
×
2015-04-17 10:30:00
2015-04-17 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/10/iw/152015-03-312015-04-17 11:00:00 × Remont ogrodzenia zewn?trznego kompleksu wojskowego przy ul. Ok??lnej 32 - 40 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy