Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/100/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-12-10 12:16:00
×
2013-12-12 10:30:00
2013-12-12 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 2
2013-12-05 14:17:00
×
2013-12-12 10:30:00
2013-12-12 11:00:00
zmiana og??oszenia o og??oszeniu
2013-12-05 13:47:00
×
2013-12-12 10:30:00
2013-12-12 11:00:00
siwz po modyfikacji nr 1
2013-12-05 13:45:00
×
2013-12-12 10:30:00
2013-12-12 11:00:00
odpowiedzi na zapytania wykonawc??w
2013-12-05 13:44:00
×
2013-12-12 10:30:00
2013-12-12 11:00:00
odpowiedzi na zapytania wykonawc??w
2013-12-03 14:47:00
×
2013-12-12 10:30:00
2013-12-12 11:00:00
siwz
2013-12-03 14:45:00
×
2013-12-12 10:30:00
2013-12-12 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/100/iw/132013-12-032013-12-12 11:00:00 × US?UGA W ZAKRESIE DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI ORAZ MONITORINGU WYST?POWANIA SZKODNIK??W W OBIEKTACH PO?O??ONYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH w m. TORU??, INOWROC?AW, CIECHOCINEK i W?OC?AWEKwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy