Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/103/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-11-08 10:00:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
odpowied?? na pytanie nr 3
2013-11-07 14:17:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
odpowied?? na pytanie nr 2
2013-11-06 14:24:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
odpowied?? na pyt. nr 1
2013-11-04 13:54:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2013-11-04 13:54:00
×
2013-11-13 10:30:00
2013-11-13 11:00:00
siwz

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/103/iw/132013-11-042013-11-13 11:00:00 × dostawa szaf metalowych na rysunki i mapywięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy