Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/107/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-12-03 11:15:00
×
2013-12-06 10:30:00
2013-12-06 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2013-12-03 10:27:00
×
2013-12-06 10:30:00
2013-12-06 11:00:00
Odpowied?? nr 1 na pytania
2013-11-27 14:37:00
×
2013-12-06 10:30:00
2013-12-06 11:00:00
siwz
2013-11-27 14:35:00
×
2013-12-06 10:30:00
2013-12-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/107/iw/132013-11-272013-12-06 11:00:00 × ??wiadczenie us??ug pocztowych na rzecz jednostek i instytucji wojskowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy