Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/11/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-01-29 14:32:00
×
2013-02-07 10:30:00
2013-02-07 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2013-01-29 14:30:00
×
2013-02-07 10:30:00
2013-02-07 11:00:00
zmiany w specyfikacji istotnych warunk??w zam??wienia
2013-01-29 14:28:00
Tak
2013-02-07 10:30:00
2013-02-07 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-01-17 15:04:00
×
2013-01-31 10:30:00
2013-01-31 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-01-17 15:01:00
Tak
2013-01-31 10:30:00
2013-01-31 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/11/iw/132013-01-17
2013-02-07 11:00:00
Tak
konserwacja i naprawy awaryjne system??w alarmowych w jednostkach wojskowych znajduj?cych si? na zaopatrzeniu 12 wogwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy