Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/11/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-06-10 14:12:00
Tak
2014-07-04 00:00:00
2014-07-04 00:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2014-06-10 14:12:00
Tak
2014-07-04 00:00:00
2014-07-04 00:00:00
og??oszenie o sprostowaniu, zmianie og??oszenia
2014-06-10 14:11:00
Tak
2014-07-04 10:30:00
2014-07-04 11:00:00
odpowiedzi na pytania 1
2014-05-15 13:05:00
×
2014-06-11 10:30:00
2014-06-11 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2014-04-29 09:27:00
×
2014-06-11 10:30:00
2014-06-11 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-04-25 13:51:00
Tak
2014-06-11 10:30:00
2014-06-11 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/11/iw/142014-04-25
2014-07-04 11:00:00
Tak
naprawa i serwisowanie radiolokacyjnych system??w l?dowania gca 2000więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy