Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/11/iw/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-03-14 09:36:00
×
2018-04-03 11:30:00
2018-04-03 12:00:00
przedmiar robót elektryczny
2018-03-14 09:36:00
×
2018-04-03 11:30:00
2018-04-03 12:00:00
przedmiar robót sanitarny
2018-03-14 09:35:00
×
2018-04-03 11:30:00
2018-04-03 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-03-14 09:35:00
×
2018-04-03 11:30:00
2018-04-03 12:00:00
przedmiar robót budowlany
2018-03-14 09:34:00
×
2018-04-03 11:30:00
2018-04-03 12:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-03-14 09:33:00
×
2018-04-03 11:30:00
2018-04-03 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/11/iw/182018-03-142018-04-03 12:00:00 × roboty remontowe budynku nr 26 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. sobieskiego 36 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy