Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/116/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-02-05 09:50:00
×
2014-02-14 10:30:00
2014-02-14 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie nr 3
2014-01-30 07:59:00
×
2014-02-14 10:30:00
2014-02-14 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie nr 2
2014-01-23 11:03:00
×
2014-02-14 10:30:00
2014-02-14 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 1
2014-01-23 11:02:00
×
2014-02-14 10:30:00
2014-02-14 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2014-01-23 11:00:00
Tak
2014-02-14 10:30:00
2014-02-14 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ, zmiana zakresu zam??wienia oraz terminu sk??adania i otwarcia ofert
2014-01-22 13:12:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie nr 1
2013-12-30 10:42:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz - dotyczy cz???ci nr 6
2013-12-30 10:41:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz - dotyczy cz???ci nr 1, 2, 3
2013-12-30 10:41:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz - dotyczy cz???ci nr 4, 5
2013-12-20 06:45:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz - dotyczy cz???ci nr 11
2013-12-20 06:45:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz - dotyczy cz???ci nr 12
2013-12-20 06:44:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz - dotyczy cz???ci nr 8
2013-12-20 06:44:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz - dotyczy cz???ci nr 9-10
2013-12-20 06:43:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz - dotyczy cz???ci nr 7
2013-12-19 14:17:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
ZA??CZNIK NR 1 DO SIWZ - DOTYCZY CZ???CI NR 6
2013-12-19 14:16:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
ZA??CZNIK NR 1 DO SIWZ - DOTYCZY CZ???CI NR 4,5
2013-12-19 14:15:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
ZA??CZNIK NR 1 DO SIWZ - DOTYCZY CZ???CI NR 1,2,3
2013-12-19 14:11:00
×
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2013-12-18 10:59:00
Tak
2014-01-29 10:30:00
2014-01-29 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/116/iw/132013-12-18
2014-02-14 11:00:00
Tak
REMONT G???WNY SPRZ?TU SAMOCHODOWEGO więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy