Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/12/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-02-04 10:58:00
Tak
2013-02-06 10:30:00
2013-02-06 11:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2013-02-04 10:56:00
Tak
2013-02-06 10:30:00
2013-02-06 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 2
2013-01-30 13:03:00
Tak
2013-02-06 10:30:00
2013-02-06 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-01-30 13:02:00
Tak
2013-02-06 10:30:00
2013-02-06 11:00:00
modyfikacja siwz 1
2013-01-30 13:01:00
Tak
2013-02-06 10:30:00
2013-02-06 11:00:00
odpowied?? na pytania wykonawcy
2013-01-25 11:44:00
×
2013-02-04 10:30:00
2013-02-04 11:00:00
siwz
2013-01-25 11:43:00
Tak
2013-02-04 10:30:00
2013-02-04 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/12/iw/132013-01-25
2013-02-06 11:00:00
Tak
??wiadczenie us??ug pocztowych na rzecz jednostek i instytucji wojskowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy