Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/12/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-04-08 09:18:00
×
2014-04-25 10:30:00
2014-04-25 11:00:00
siwz po modyfikacji nr 2
2014-04-03 13:31:00
Tak
2014-04-25 10:30:00
2014-04-25 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2014-03-25 14:08:00
×
2014-04-17 10:30:00
2014-04-17 11:00:00
Odpowied?? na pytanie wykonawcy
2014-03-19 09:37:00
×
2014-04-17 10:30:00
2014-04-17 11:00:00
siwz po modyfikacji
2014-03-19 09:36:00
×
2014-04-17 10:30:00
2014-04-17 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w
2014-03-07 09:52:00
×
2014-04-17 10:30:00
2014-04-17 11:00:00
siwz
2014-03-05 13:49:00
Tak
2014-04-17 10:30:00
2014-04-17 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/12/iw/142014-03-05
2014-04-25 11:00:00
Tak
ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHOD??W OSOBOWYCH.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy