Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/12/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-04-17 14:19:00
×
2015-04-23 10:30:00
2015-04-23 11:00:00
zmodyfikowany za???cznik nr 1 do siwz z dnia 17.04.2015 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-04-17 14:17:00
×
2015-04-23 10:30:00
2015-04-23 11:00:00
odpowiedz na pytanie nr 2
2015-04-16 14:30:00
×
2015-04-23 10:30:00
2015-04-23 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2015-04-16 14:30:00
×
2015-04-23 10:30:00
2015-04-23 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2015-04-03 08:40:00
×
2015-04-23 10:30:00
2015-04-23 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-04-03 08:37:00
×
2015-04-23 10:30:00
2015-04-23 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-04-03 08:36:00
×
2015-04-23 10:30:00
2015-04-23 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2015-04-03 08:36:00
×
2015-04-23 10:30:00
2015-04-23 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/12/iw/152015-04-032015-04-23 11:00:00 × Remont bud. nr 109 i bud. nr 123 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podg??rskiej 14 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy