Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/12/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-03-17 09:22:00
×
2016-03-31 11:30:00
2016-03-31 12:00:00
Przedmiar rob??t w ATH
2016-03-11 11:16:00
×
2016-03-31 11:30:00
2016-03-31 12:00:00
za??. nr 2 przedmiar rob??t cz???? 2
2016-03-11 11:15:00
×
2016-03-31 11:30:00
2016-03-31 12:00:00
za??. nr 2 przedmiar rob??t cz???? 1
2016-03-11 11:14:00
×
2016-03-31 11:30:00
2016-03-31 12:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2016-03-11 11:14:00
×
2016-03-31 11:30:00
2016-03-31 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2016-03-11 11:10:00
×
2016-03-31 11:30:00
2016-03-31 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/12/iw/162016-03-112016-03-31 12:00:00 × remont budynku nr 10 na terenie kompelsku wojskowego przy ul. sobieskiego 36 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy