Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/14/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-05-13 13:45:00
×
2016-05-23 10:30:00
2016-05-23 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 4 modyfikacji
2016-05-13 13:44:00
×
2016-05-23 10:30:00
2016-05-23 11:00:00
informacja o zmianie SIWZ
2016-05-13 13:43:00
Tak
2016-05-23 10:30:00
2016-05-23 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2016-05-06 12:32:00
Tak
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 3 modyfikacji
2016-05-06 12:31:00
Tak
2016-05-17 00:00:00
2016-05-17 00:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2016-05-04 13:00:00
×
2016-05-09 10:30:00
2016-05-09 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 2
2016-05-04 13:00:00
×
2016-05-09 10:30:00
2016-05-09 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 2 modyfikacji
2016-04-22 12:21:00
×
2016-05-09 10:30:00
2016-05-09 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2016-04-22 12:20:00
×
2016-05-09 10:30:00
2016-05-09 11:00:00
schemat sali
2016-04-22 12:19:00
×
2016-05-09 10:30:00
2016-05-09 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2016-04-21 13:22:00
Tak
2016-05-09 10:30:00
2016-05-09 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2016-04-12 14:17:00
×
2016-04-22 10:30:00
2016-04-22 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2016-04-12 14:17:00
×
2016-04-22 10:30:00
2016-04-22 11:00:00
przedmiar rob??t
2016-04-12 14:16:00
Tak
2016-04-22 10:30:00
2016-04-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/14/iw/162016-04-12
2016-05-23 11:00:00
Tak
dostawa wraz z monta??em wyposa??enia gabinetu dydaktycznego do wspomagania procesu szkolenia w centrum szkolenia artylerii i uzbrojenia w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy