Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/15/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-03-17 14:37:00
×
2014-03-20 10:30:00
2014-03-20 11:00:00
odpowiedzi na pytania 1
2014-03-17 14:37:00
×
2014-03-20 10:30:00
2014-03-20 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2014-03-04 13:31:00
×
2014-03-20 10:30:00
2014-03-20 11:00:00
przedmiar rob??t
2014-03-04 13:29:00
×
2014-03-20 10:30:00
2014-03-20 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-03-04 13:28:00
×
2014-03-20 10:30:00
2014-03-20 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/15/iw/142014-03-042014-03-20 11:00:00 × ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 26 - KLUB BRYGADOWY PRZY UL. JACEWSKIEJ 73 W INOWROC?AWIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy