Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/16/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-06-06 12:49:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 2 specyfikacja techniczna 3
2012-06-06 12:49:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 2 kosztorys 3
2012-06-06 12:49:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 2 kosztorys 4
2012-06-06 12:47:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 2 specyfikacja techniczna 2
2012-06-06 12:47:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 2 kosztorys 2
2012-06-06 12:46:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 2 specyfikacja techniczna 1
2012-06-06 12:46:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 2 kosztorys 1
2012-06-06 12:44:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 1 kosztorys 3
2012-06-06 12:44:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 1 kosztorys 4
2012-06-06 12:44:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 1 kosztorys 5
2012-06-06 12:39:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz???? nr 1 specyfikacja techniczna 2
2012-06-06 12:38:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz nr 1 kosztorys nak??adczy 2
2012-06-06 12:37:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
cz nr 1 kosztorys nak??adczy 1
2012-06-06 12:35:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
czesc nr 1 specyfikacja techniczna
2012-06-06 12:31:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
SIWZ
2012-06-06 12:29:00
×
2012-06-20 10:30:00
2012-06-20 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/16/iw/122012-06-062012-06-20 11:00:00 × Remont budynk??w administrowanych przez JW 4620 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy